( 01 )

Εκπαίδευση

2013-2015

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA - Master in Business Administration)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

2013

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

2004 - 2009

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

 

( 02 )

Επαγγελματική Εμπειρία

2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Διδασκαλία των μαθημάτων, "Marketing και Έρευνα Αγοράς" και "Άρχες Κοστολόγησης" στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού.

2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων, "Σχεδιασμός Προϊόντων ΙΙΙ" και "CAD III" στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού.

2017-2018

Ειδικός Λογαριασμός Ειδικών Κονδυλίων Έρευνα και Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων, Σύμβαση στο Έργο «Τεχνική υποστήριξη μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων» (Εργαστηριακή Υποστήριξη των Μαθημάτων: α) Δημιουργικός Σχεδιασμός Προϊόντων και β. Σχεδιασμός Προϊόντων»).

2017

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο», Σύμβαση στο Έργο «Τεχνική υποστήριξη στα μαθήματα: α) Προηγμένα Συστήματα CAD - CAM β) Σύγχρονες μέθοδοι του Design.

2016-2017

Ειδικός Λογαριασμός Ειδικών Κονδυλίων Έρευνα και Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων, Σύμβαση στο Έργο «Τεχνική υποστήριξη μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων» (Εργαστηριακή Υποστήριξη των Μαθημάτων: α) Δημιουργικός Σχεδιασμός Προϊόντων και β. Σχεδιασμός Προϊόντων»).

2016

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο», Σύμβαση στο Έργο «Τεχνική υποστήριξη στα μαθήματα: α) 3D Printing και διαδραστική σχεδίαση προϊόντων και β) Σύγχρονες μέθοδοι του Design».

2016

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, Οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίου – παρουσίασης 8 Ωρών με θέμα «Η σημασία, ο ρόλος και η εμπειρία του βιομηχανικού σχεδιαστή στη σύγχρονη εποχή».

2016

Ειδικός Λογαριασμός Ειδικών Κονδυλίων Έρευνα και Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Σύμβαση στο Έργο: Σεμινάριο Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ με τίτλο: «3D Printing» ως εξής: προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση συμμετεχόντων (τεχνολογίες 3D printing, μελέτες περίπτωσης, σχεδιασμός σε σύστημα CAD), προετοιμασία αρχείων για 3D εκτύπωση, 3D εκτύπωση αντικειμένων.

2016

Ειδικός Λογαριασμός Ειδικών Κονδυλίων Έρευνα και Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Σύμβαση στο Έργο: Οργανωτική υποστήριξη του έργου: Innovative Manufacturing Engineering and Energy International Conference IMANEE 2016”.

2015 - 2016

Ειδικός Λογαριασμός Ειδικών Κονδυλίων Έρευνα και Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων, Σύμβαση στο Έργο «Τεχνική υποστήριξη μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων» (Εργαστηριακή Υποστήριξη των Μαθημάτων: α) Δημιουργικός Σχεδιασμός Προϊόντων και β. Σχεδιασμός Προϊόντων».

2015

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας - Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, Εκπαιδευτής στο γνωστικό αντικείμενο των Εικαστικών, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Εορδαίας.

2014 - Σήμερα

Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. Βολταίρος, Εκπαίδευση των μαθημάτων: α) "Εργαλεία δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών – 3D Studio Max" και β) “Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων – Photoshop” στο Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer - Developer / Video Games), γ) Ψηφιακό σχέδιο μόδας στο Τμήμα Σχεδιασμού Ενδύματος και Υποδήματος.

2014 - 2015

Ειδικός Λογαριασμός Ειδικών Κονδυλίων Έρευνα και Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας" με κωδικό ΟΠΣ 299669 του Ε.Π. " Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" [Υποέργο 01 με τίτλο "ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"].

2014 - 2015

Ειδικός Λογαριασμός Ειδικών Κονδυλίων Έρευνα και Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Σύμβαση στο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων.

2013 - 2014

Ειδικός Λογαριασμός Ειδικών Κονδυλίων Έρευνα και Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Σύμβαση στο υποέργο με τίτλο "Δημιουργία μαθηματικών μοντέλων υπολογισμού από πειραματικά δεδομένα της απαιτούμενης ροπής (Mz) και της δύναμης αντίστασης (Fz) κατά την μηχανουργική κατεργασία της διάτρησης".

2012

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας, Κέντρο Σχεδιασμού Προϊόντων και Συσκευασιών.

2009

Apikyan Συσκευαστική Α.Ε., Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού Προϊόντων.

 

( 03α )

Επιστημονικές Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά

Kyratsis P., Efkolidis N., Manavis A., Tsagaris A., (2015) 'Design for Skin and Shape: An Innovative Design Approach', (accepted for publication).

Kyratsis P., Dimou E., Manavis Ath., Bilalis N., (2015), 'An inspired from nature design methodology for the fashion industry', Applied Mechanics and Materials, Vol. 760, pp. 33-38.

Kyratsis P., Manavis Ath., (2015), 'CAD based drilling simulations for Al7075', Applied Mechanics and Materials, Vol. 760, pp. 87-92.


Kyratsis P., Dimou E., Efkolidis N., Manavis Ath., (2014), 'Conceptual product design inspired from nature', Applied Mechanics and Materials, Vol. 657, pp. 1026-1030.


Kyratsis P., Manavis Ath., Garcia-Hernandez C., Efkolidis N., (2014), 'Creative Design for Skin and Shape using advanced CAD systems', Applied Mechanics and Materials, Vol. 657, pp. 1021-1025.

 

Kyratsis P., Efkolidis N., Manavis Ath., Asimopoulos N., (2014), ‘The impact of green labeling to lifecycle thinking’, International Journal of Product Design, Vol. 5(1), pp. 43-53.

 

Manavis A., Efkolidis N., Peristeri S., Kyratsis P., Asimopoulos N., (2013), 'Designing the visual identity of the Greek Goji Berry', Cyprus Journal of Science, Vol. 11, pp. 129-141.

 

Kyratsis P., Efkolidis N., Manavis Ath., Peristeri St., (2013), 'Design for Skin and Shape in the packaging industry', Academic Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 11(4), pp. 56-61.

( 03β )

Επιστημονικές Εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια

Manavis A., Pliatsios G., Dimou E., Korlos A., Kyratsis P., "Transform objects: the influence of unruly product design", 21th Innovative Manufacturing Engineering and Energy Conference (IManEE 2017), Romania, 2017.

Tzintzi V., Manavis A., Efkolidis N., Dimopoulos C., Kakoulis K., Kyratsis P., "Conceptual design of jewellery: a space-based aesthetic approach", 21th Innovative Manufacturing Engineering and Energy Conference (IManEE 2017), Romania, 2017.

Dimou E., Manavis A., Papachristou E., Kyratsis P., "A Conceptual Design of Intelligent Shoes for Pregnant Women", IT4Fashion 2016 International Conference, Florence, Italy, 2016.

 

Mousli, A., Manavis, A., Dinopoulou V., Kyratsis, P., “Innovative packaging design for the wine industry”, 2nd International Conference in Food Contact Polymers 2009 (FCP 2009), Brussels, Belgium, 2009.

Efkolidis N., Manavis A., Sirganis K., Kyratsis P. "Sustainable product design of domestic products", 1st International Conference on Applied Innovation: Problems and perspectives of innovative entrepreneurship in Greece within the international environment, Arta, 2013.

 

( 04 )

Εκδόσεις

Γιαννιώτης Π., Μανάβης Α., Κακούλης Κ., Κυράτσης Π., ‘Εισαγωγή στην Υπολογιστική Σχεδίαση - Introduction to Computational Design’, ISBN:978-618-00-0258-4

Πλάκα Κ., Μανάβης Αθ., Κυράτσης Π. (2018), ‘Product Design – Sketching and Coloring, Η σημασία του χρώματος στο σχεδιασμό προϊόντων’, ISBN: 978-960-93-9881-7

Πλάκα Κ., Μανάβης Αθ., Κυράτσης Π. (2017), ‘Product Design – Concept Sketch, Η σημασία του σκίτσου στον σχεδιασμό προϊόντων’, ISBN: 978-960-93-9180-1


Γιαννιώτης Π., Μανάβης Αθ., Κακούλης Κ., Κυράτσης Π. (2016), ‘Εφαρμογές Ανάστροφης Μηχανικής’, ISBN: 978-960-93-7556-6.


Γιαννιώτης Π., Δήμου Ε., Μανάβης Αθ., Κυράτσης Π. (2016), ‘Σχεδιασμός Προϊόντων Ξύλου’, ISBN: 978-960-93-7932-8.


Σουρρής Θ., Μανάβης Αθ., Κυράτσης Π. (2015), 'Graphbook - Τεχνικές Σχεδίασης Graffitti', ISBN: 978-960-93-7297-8.


Χασαναλιάι Φ., Δήμου Ε., Μανάβης Αθ., Κυράτσης Π., 'Digital Fashion Illustration', ISBN: 978-960-93-7300-5. Δήμου Ε., Μανάβης Αθ., Κυράτσης Π. (2014), 'Βασικές Αρχές Δημιουργικού Σχεδιασμού – Conceptual Design: The Basics», ISBN: 978-960-93-6320-4.

Μανάβης Αθ., Γιαννιώτης Π., Δήμου Ε., Κυράτσης Π. (2014), «Βιομηχανικός σχεδιασμός και Μοντελοποίηση», ISBN: 978-960-93-6260-3.


Δήμου Ε., Μανάβης Αθ., Ευκολίδης Ν., Κυράτσης Π., (2014) 'Conceptual fashion design- Δημιουργικός σχεδιασμός ενδυμάτων', ISBN: 978-960-93-5973-3.


Ευκολίδης Ν., Δήμου Ε., Πίτλιακα Β., Μανάβης Αθ., Κυράτσης Π., (2013) 'Conceptual product design-Δημιουργικός σχεδιασμός προϊόντων', ISBN: 978-960-93-5618-3.


Μανάβης Αθ., Πίτλιακα Β., Δήμου Ε., Ευκολίδης Ν., Κυράτσης Π. (2013), 'Conceptual character design-Δημιουργικός σχεδιασμός χαρακτήρων',ISBN: 978-960-93-5619-3.

 

Μανάβης Αθ., Σιργκάνης Κ., Ευκολίδης Ν., Κυράτσης Π. (2013), "Το αλφαβητάρι του βιομηχανικού σχεδιασμού", ISBN: 978-960-93-5617-6.


Μανάβης Αθ., Χασαναλιάι Φλ., Ευκολίδης Ν. (MSc), Κυράτσης Π. (2013) “Βασικές αρχές σχεδιασμού - Inkscape 0.48.4”, ISBN: 978-960-93-5194-2


Σιργκάνης Κ., Μανάβης Αθ., Ευκολίδης Ν., Κυράτσης Π. (2013), 'Ταχύρυθμη εκμάθηση SolidCam, για προχωρημένους χρήστες', ISBN: 978-960-93-4750-1.

 

( 05 )

Πιστοποιήσεις

“Χειρισμός και συντήρηση 3d εκτυπωτή Cubicon Style της εταιρείας HyVision Systems”, από την PV Engineering Co. Industrial Applications, 2016.


"Εκπαίδευση 3D σαρωτή SLS-2 της εταιρίας DAVID VISION SYSTEMS", από την PV Engineering Co. Industrial Applications, 2015.


"Εκπαίδευση στο Trimble SketchUp Pro 2014 - Level 1", από την Alldesign Hellas, 2014.


«Πλήρης εκπαίδευση σε Στροφικό Δυναμόμετρο 4 Συνιστωσών της Kistler Instrumente Ag», από την Neotek O.E., 2013


"Training of Z Scanner 800 System", από την PV Engineering Co. Industrial Applications, 2013.


“Εκπαίδευση σε χειρισμό, προγραμματισμό και συντήρηση εργαλειομηχανής CNC τύπου VF1 (HAAS)” από την Ergotools S.A. Industrial Equipment, 2011.

 

( 06 )

Καταχωρήσεις βιομηχανικών σχεδίων στον ΟΒΙ

 

Μουσλή Α., Μανάβης Α., Δινοπούλου Β., Κυράτσης Π., “Συσκευασίες κρασιών”, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), Αρ. Καταχώρησης: 6002847, 2009.

Αποστόλου Χ., Μουσλή Α., Μανάβης Α., Δινοπούλου Β., Κυράτσης Π.,“Συσκευασία για γλυκά του κουταλιού”  Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), Αρ. Καταχώρησης: 6002817, 2008.

( 07 )

Εικαστικό Έργο

2018

Harris Kontosphyris & Panagiotis Kyratsis (Orestis Antonis Aufheimer, Nikolaos Efkolidis, Anna Kampouridou, Athanasios Manavis, Prodoromos Minaoglou, Kyriaki Plaka, Agisilaos Rompolas). 

 

Έργο: In Wonder Woman We Trust, Three-dimensional digital clay modelling. 

 

Εικαστική Έκθεση: Prossalendi's Britannia - Contemporary Perspective, Η Βρεταννία του Προσαλέντη - Σύγχρονη Προοπτική.

 

Επιμέλεια Έκθεσης: Μεγακλής Ρογκάκος.

2018

Αθανάσιος Μανάβης, Νικόλαος Ευκολίδης, Παναγιώτης Κυράτσης (heptahedron.studio), Παναγιώτης Πατσιούρας, Θεοχάρης Σουρρής.

Έργο: We Are The Products - Η Χρονογραμμή του Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Sketching and Laser Engraving

Εικαστική Έκθεση: 3ο Φεστιβάλ Εφαρμοσμένων Τεχνών, 29/30 Σεπτεμβρίου 2018, Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών Ορνεράκης.

© 2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now